Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vinkeveen 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2021, nr. WJZ / 21293603, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Vinkeveen (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vinkeveen 2021).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vinkeveen 2021 (PDF | 13 pagina's | 167 kB)