Internationaal belastingrecht. Aangewezen ontwikkelingslanden artikel 6 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het jaar 2021.

Internationaal belastingrecht. Aangewezen ontwikkelingslanden artikel 6 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (PDF | 1 pagina | 120 kB)