Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 februari 2022, nr. WJZ/22058692, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Putten (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten 2022).