Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Losdorp 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 februari 2022, nr. WJZ/22078364, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Losdorp.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Losdorp 2022 (PDF | 11 pagina's | 233 kB)