Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen III 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 augustus 2022, nr. WJZ/22377747, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Dalfsen III (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen III 2022). 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen III 2022 (PDF | 10 pagina's | 233 kB)