Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren X 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 augustus 2022, nr. WJZ/22407476, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren en het opnemen van een bezoekers- en vervoersverbod voor regio 10.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren X 2022 (PDF | 13 pagina's | 209 kB)