Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schore 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 augustus 2022, nr. WJZ/22409478, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Schore (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schore 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schore 2022 (PDF | 10 pagina's | 252 kB)