Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Daarle 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 september 2022, nr. WJZ/22474925, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Daarle (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Daarle 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Daarle 2022 (PDF | 11 pagina's | 240 kB)