Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vriezenveen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 september 2022, nr. WJZ/22475220, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Vriezenveen (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vriezenveen 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vriezenveen 2022 (PDF | 10 pagina's | 251 kB)