Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Kiel-Windeweer 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 oktober 2022, nr. WJZ/22508379, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Kiel-Windeweer (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Kiel-Windeweer 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Kiel-Windeweer 2022 (PDF | 11 pagina's | 258 kB)