Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

De regeling gaat over wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor 4-jaarlijkse subsidiëring in de periode 2025-2028.

Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Definitieve regeling

Op 28 november 2023 is de definitieve Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028 gepubliceerd in de Staatscourant.