Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028


De regeling gaat over wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor 4-jaarlijkse subsidiëring in de periode 2025-2028.