Internationaal belastingrecht. Aangewezen ontwikkelingslanden op grond van artikel 6 Bvdb 2001 voor 2023

Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001) voor het jaar 2023.

Internationaal belastingrecht. Aangewezen ontwikkelingslanden op grond van artikel 6 Bvdb 2001 voor 2023