Rijksbrede modelovereenkomst DBFM)O) Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf (versie 5.0)

Het model 'DBFM(O) contract (versie 5.0)' voor huisvestingsprojecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën. De Rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomst huisvesting versie 5.0 volgt versie 4.3 op en is aangepast aan wijzigingen die voortkomen uit lopende of reeds afgeronde aanbestedingen.

Rijksbrede modelovereenkomst DBFM)O) Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf (versie 5.0) (PDF | 217 pagina's |  1,9 MB)

Bijlage voor toelichting op de wijzigingen in versie 5.0

Zie de bijlage Overzicht van de aanpassingen van het model DBFM(O)-contract (versie 5.0) voor een toelichting op de wijzigingen.