Leidraad Afstoot Monumenten

Deze leidraad beschrijft het proces en de werkafspraken voor afstoot van rijksmonumenten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.