Leidraad Afstoot Monumenten

Deze leidraad beschrijft het proces en de werkafspraken voor afstoot van rijksmonumenten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.

Leidraad Afstoot Monumenten (PDF | 16 pagina's | 1,1 MB)