Toespraak minister Harbers bij uitreiken 1000ste Green Award voor de binnenvaart

Toespraak van minister Harbers (IenW) bij het uitreiken van het 1000e Green Award certificaat aan een binnenvaartschip op 31 maart 2022. De uitreiking vond plaats op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in Den Haag.

11 jaar na de start van Green Award reiken we vandaag het duizendste certificaat uit aan de ms ‘Prins 1’ van waterbouwer Van den Herik Sliedrecht. Mijn felicitaties aan de heer Huijbers en de heer Fransen voor deze mooie mijlpaal.

De 'Prins 1': een 'adellijke' naam en een kroon op uw grote inzet meneer Huijbers! Dit schip en de 999 schepen die haar voorgingen, zijn een bron van inspiratie voor een sector die voor een enorme opgave staat: minimaal 40% minder CO2-uitstoot in 2030 en een emissieloze binnenvaart in 2050;

Het zal u niet verbazen dat ik de missie van Green Award Binnenvaart volledig onderschrijf: het gezamenlijk met binnenvaartondernemers, havens, toeleveranciers en dienstverleners stimuleren van de veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart. Alle schepen met zo’n certificaat laten betere resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu zien. Zelfs beter dan wettelijk verplicht. Dát noem ik je verantwoordelijkheid nemen!;
 

Uiteraard helpen we de sector met deze noodzakelijke vergroening. In 2019 is bijvoorbeeld de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens gesloten. Een deal met duidelijke afspraken en breed draagvlak met 6 brancheorganisaties, 5 zeehavens, 2 verladersorganisaties, 4 banken, 3kennisinstellingen, 3 ministeries, en inmiddels 8t provincies en vele andere partijen. Ook Uw stichting, meneer Fransen, was 1 van de medeondertekenaars;

De ambities zijn hoog. Denk aan 150 zero emissie binnenvaartschepen in 2030, de overheid als zogeheten launching customer en groene emissielabels en green awards voor schepen. Het emissielabel kunnen scheepeigenaren sinds november vorig jaar aanvragen bij de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart. Het label van het SAB én het certificaat van de Stichting Green Award versterken elkaar in onze reis naar een schonere binnenvaart en vullen elkaar uitstekend aan. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking tussen SAB en de Stichting Green Award.

De kansen in het vergroenen van de binnenvaart zijn talrijk. Denk aan de 'hardware' zoals brandstofbesparing, emissieverlaging, materiaalbezuiniging. Maar ook in de ‘software’; zoals in innovaties bij het bundelen van ladingen, het verminderen van de containercongestie en nieuwe financieringsmodellen.

Nu investeren in groene innovaties is niet alleen noodzakelijk, maar ook slim. Het is goed voor de concurrentiekracht van de maritieme sector. Zij kunnen zich bijvoorbeeld profileren bij opdrachtgevers. Bovendien profiteren zij door diverse tastbare voordelen zoals kortingen op havengelden en op diverse producten en diensten.
 

Alleen met heel veel creativiteit, ondernemerschap en innovatie kunnen we deze enorme transitie van fossiel naar groen maken, een groene revolutie in de binnenvaart. Met oog voor de ondernemer en zijn businesscase. We moeten echt vaart maken in onze ambities voor een duurzamer en leefbaarder Nederland. De binnenvaartsector is daarbij ook aan zet en neemt haar verantwoordelijkheid. Zo blijkt ook vandaag maar weer;
 

Natuurlijk, we staan nog maar aan het begin, maar de groene koers is uitgezet. Het eerste elektrische binnenvaartschip vaart, gisteren nog gaf ik het startsein voor de bouw van een waterstofschip en steeds meer bedrijven verwerven emissielabels en green awards. We zijn hard op weg naar die groene revolutie. Het 1000e Green Award certificaat is daar het zoveelste bewijs van;
 

Ik wens u allen veel succes op weg naar een sterke gezonde en ook duurzame binnenvaartsector. Maar voor nu: gefeliciteerd met dit 1000e certificaat waar u met recht trots op mag zijn!