Toespraak minister-president Rutte voor Veteranendag

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de start van de Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2022.

Dames en heren, en vooral: beste veteranen,

Luitenant-kolonel Gijs Tuinman, drager van de Militaire Willems-Orde, zei in zijn 5 mei-lezing iets dat me is bijgebleven. 

‘De ware betekenis van vrijheid’, zei hij, ‘is dienen in de Nederlandse krijgsmacht, of gediend hebben zoals de vele veteranen die Nederland kent. Niet het hebben of ervaren van vrijheid, maar het actief beschermen van je idealen waarin je gelooft en de dingen die je belangrijk vindt.’

Die opvatting over de ultieme vorm van vrijheid zullen veel veteranen met Gijs Tuinman delen.  Want het vat perfect samen met welke inzet jullie hebben gestreden voor vrede en veiligheid. Overal op de wereld. 

Jullie hebben je leven in de waagschaal gelegd om andere mensen een kans te geven op een beter en vrijer leven. Daarbij misschien wel een maat verloren, of zelf fysieke of mentale verwondingen opgelopen waarvan je de littekens tot op de dag van vandaag met je meedraagt. 

Jullie hebben de vragen ‘wat betekent vrijheid voor mij? En wat doe ik als de vrijheid onder vuur ligt?’ niet met woorden maar met daden beantwoord.  En dat verdient ons allergrootste respect. 

Sinds kort zijn we allemaal gedwongen over die vragen na te denken.  Want na 24 februari jongstleden, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, leven we in een andere werkelijkheid. 

Op ons continent, op minder dan één dag rijden van hier, woedt een vreselijke oorlog.  Moeten gewone Oekraïense burgers huis en haard ontvluchten, vrezend voor hun leven. 

Vechten Oekraïense soldaten op leven en dood voor de onafhankelijkheid van hun land. Staat de vrijheid van een volk onder druk. En daarmee die van alle Europeanen.  

De vanzelfsprekendheid waarmee wij in Nederland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leefden in vrede en veiligheid, is verdwenen.  Onze vrijheid is niet gratis. Vrijheid moet worden onderhouden, gekoesterd en ja, als het moet, zelfs worden bevochten. 
Soms tegen de hoogste prijs. 

Voor veel Nederlanders was dat na generaties zonder oorlog een besef dat opnieuw moest indalen. Maar jullie veteranen weten dit al als geen ander. Jullie hebben die principes in de praktijk gebracht. Jullie hebben gestreden voor ‘de idealen waarin je gelooft en de dingen die je belangrijk vindt’. En daarmee zijn jullie een voorbeeld voor ieder van ons. 

Want op dit moment beseffen we eens te meer dat er moedige mannen en vrouwen nodig zijn die – zoals het defensiemotto zegt - ‘beschermen wat ons dierbaar is’. En vandaag op Veteranendag staan we daar bij stil. 

Vandaag eren we onze veteranen. Vandaag bedanken we jullie voor het verdedigen van onze vrijheid en het voorbeeld dat jullie voor ons zijn. 

Dank. Jullie. Wel.