Toespraak staatssecretaris De Vries - Dag van de Nederlandse Douane

Toespraak van staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) tijdens de bijeenkomst van de Dag van de Nederlandse Douane op dinsdag 13 juni 2023.

Dank je wel Nanette,

Beste mensen/dames en heren,

Een jaar geleden was ik ook bij u, samen met de Koning. Ik mocht toen uit zijn naam de Banier overhandigen, als blijk van waardering voor al het goede werk van de Douane door de eeuwen heen.

Vandaag, bij de viering van de 1e Dag van de Douane ben ik wederom trots bewindspersoon te zijn van deze mooie organisatie en zijn rijke historie.

En er is zo veel om trots op te zijn…

Om te beginnen bij de ontstaansgeschiedenis van de Douane, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De opstandige provincies hadden geld nodig om de strijd tegen de Spaanse bezetter te financieren, en begonnen tol te heffen.

Je zou dus kunnen zeggen dat de Douane een belangrijke rol heeft gespeeld bij de onafhankelijkheid van ons land.

Dat was toen. Nu staat u eveneens voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het controleren van steeds grotere goederenstromen, het bewaken van de concurrentiepositie van Nederland en onze bedrijven, de handhaving van sanctiemaatregelen en het tegengaan van drugssmokkel en ondermijning.

U staat dus middenin de samenleving. Dat is op zichzelf natuurlijk een goede zaak, iets om trots op te zijn. Maar soms komt die samenleving dichterbij dan u en ik zouden willen.

De samenleving verhardt en dat merkt u aan den lijve. De belangen in de onderwereld zijn groot en criminelen proberen continu aan informatie te komen. Ze deinzen er daarbij niet voor terug om mensen die over die informatie beschikken zwaar onder druk te zetten. Dus ook u bent interessant voor hen.

Het is belangrijk dat we dit onder ogen zien. Dat we ons realiseren dat ondermijning geen abstract begrip is: iets dat elders in de samenleving gebeurt, ver van ons bed. Maar dat het in de uitoefening van uw dagelijks werk heel concreet kan worden.

Ik zag het in de theatervoorstelling ‘Grenzeloos’ en in april sprak ik in het hotel hier aan de overkant van de straat met een aantal van u over dit onderwerp. Ik was onder de indruk van de verhalen die ik daar hoorde – en tegelijkertijd vervulde het me met trots.

Want u slaagt er met zijn allen toch maar mooi in om puik werk te leveren. Niet alleen bij fysiek toezicht maar ook elders in de organisatie, bij klantmanagement of aangiftebehandeling.

Maar we doen dit alles natuurlijk niet alleen. De uitdagingen waar we voor staan vragen om intensieve samenwerking met andere partijen binnen het veiligheidsdomein en de handhaving, opdrachtgevers en natuurlijk het bedrijfsleven. Ik wil ook de vertegenwoordigers van onze partners hiervoor bedanken – met gepaste trots. 

Ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn redenen te over om trots te zijn op de Douane.

Maar er staat nóg een reden van trots te wachten op ons allen - een prachtig orkest dat ons nu gaat trakteren op een concert.

Ik wens u allen nog een heel fijne avond toe.

Dank u wel!