Toespraak staatssecretaris Gunay Uslu tijdens de Nederlandse Dansdagen

Saatssecretaris Uslu (OCW) sprak tijdens de Nederlandse Dansdagen op vrijdag 29 september 2023 in Maastricht. Ook reikte ze de Jonge Zwaan uit aan de meest indrukwekkende jeugddansproductie van 2023.

Goedenavond dansliefhebbers!

U kent het gevoel vast.
Dat de bodem onder je voeten blijft golven na een dag dobberen op het water.
En dat is wat er jaarlijks gebeurt tijdens de Nederlandse Dansdagen.
Ook vanavond weer.
Als straks iedereen uitgedanst is, lijkt het alsof de hele wereld doordeint.

Want dans zet alles in beweging.
Starre overtuigingen? Dans ze uit je systeem!
Dans is anders dan alle andere kunsten. Mysterieus. Ongrijpbaar.
Maar helaas vaak ook nog onbegrepen.

Tegelijkertijd is er geen kunstvorm die zo dicht bij de mens staat als dans.
Voordat een kind praat, danst het.
En wat doen wij volwassenen? Wij trainen het om stil te zitten!
Gelukkig kunnen kinderen op veel plekken de kracht van dans leren.
In het theater, op school, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

We zouden meer moeten dansen. Met kinderen. Maar ook met elkaar.
Met vrienden, op het werk, op ministeries en misschien ook wel
in de Tweede Kamer.

Dans maakt je losser in het leven en houdt je dichter bij jezelf.
Leert je dat het niet alleen om het hoofd gaat.
Of om de buitenkant, hoe je eruit ziet.
Want dansen is jezelf van binnenuit uitdrukken.

Dans maakt ook kwetsbaar.
En helaas maken mensen daar misbruik van.
Grensoverschrijdend gedrag komt schrikbarend veel voor
binnen de Nederlandse dans.

Ik heb hierover gesproken met verschillende dansers.
Dat is aangrijpend en schrijnend.
We moeten van de danswereld voor iedereen weer een veilige plek maken.
En dat vraagt iets van ons allemaal.

Nederlandse jeugddansproducties zijn van een ongekend hoog niveau.
Wij nemen het kind serieus, dat blijkt.
Weinig andere kunstvormen zijn zo toegankelijk, divers en inclusief.
Via jeugdvoorstellingen vindt de dans steeds nieuw publiek.
En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Tegelijkertijd hebben de jeugdinstellingen het moeilijk om inkomsten te genereren.
De kwaliteit is hoog, maar de toegangsprijs die ze kunnen vragen, is meestal laag.
Ik ben blij dat we iets meer ruimte hebben kunnen vinden.
Om zo een beweging te maken naar een gelijkwaardiger speelveld
voor volwassen– en jeugdproducties.

Beste mensen,

De top van de Nederlandse dans is deze week bij elkaar in Maastricht.

Daarbij hoort ook de winnaar van de Jonge Zwaan. De voorstelling die het afgelopen jaar de kracht van dans het beste uitdrukte voor de jeugd.

[opent envelop]

De winnaar van de Jonge Zwaan is Als het anders loopt van ‘Het Houten Huis’, ‘Plan d-’ en ‘Club Guy and Roni ’.