Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 9 juli 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 9 juli 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.