Geannoteerde besluitenlijst begrotingsraad 26 augustus 2021

Overzicht van alle besluiten die de begrotingsraad op 26 augustus 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.