Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 27 augustus 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 27 augustus 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.