Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 10 september 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 10 september 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.