Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 18 augustus 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 18 augustus 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.