Persconferentie na ministerraad 8 december 2017

Minister-president Rutte spreekt in zijn persconferentie over de positieve voortgangsrapportage van de Brexit-onderhandelingen en over het nationale en internationale klimaatbeleid.

RUTTE:
Ja, goedemiddag. Volop bezig met de voorbereidingen van de Europese Raad van volgende week donderdag en volgende week vrijdag. Ik ben daar zelf ook deze week druk mee bezig geweest. En het belangrijkste thema volgende week zoals het er nu naar uit ziet is Brexit. En zoals ik ook afgelopen woensdag zei, tijdens mijn bezoek aan de Taoiseach, de premier van Ierland, het is voor Nederland belangrijk, overigens ook voor Ierland. Wij behoren zo’n beetje tot de top, en de kopgroep van landen die geraakt wordt bij een Brexit als het niet netjes gebeurt, is het belangrijk voor Nederland dat die Brexit onderhandelingen ook op een fatsoenlijke manier en geordend gebeuren. En dan praat je zowel over de voorwaarden van de uittreding, als over de toekomstige relatie.

Wat dat betreft ben ik heel blij dat de EU27 en het VK vanochtend een positieve voortgangsrapportage hebben gepresenteerd. Er zijn denk ik in de afgelopen weken goede stappen gezet. In het begin van de week leek er een doorbraak, nou, het heeft iets langer geduurd, maar op dit moment ziet het er nu naar uit dat we volgende week zouden kunnen besluiten - gegeven ook de aanbeveling van de hoofdonderhandelaar – om vast te stellen dat er voldoende voortgang is, ‘sufficient progress’, en dat we dus doorkunnen naar de volgende ronde. Maar overigens, succes is nog niet gegarandeerd, want er moet echt nog veel gebeuren ook in die volgende ronde, maar zou nu zo vlak voor de kerst die voldoende voortgang niet kunnen worden vastgesteld dan hadden we toch ook wel echt een serieus probleem onder de kerstboom gehad. Niet helemaal onoplosbaar, maar dit helpt wel enorm dat we het volgend jaar in kunnen, zo ziet het er nu naar uit met voldoende voortgang.

En wat ik ook belangrijk vind is dat het Verenigde Koninkrijk heeft laten zien, vind ik, en zeker ook in de afgelopen weken dat het echt op een serieuze manier probeert om die relatie met Europa, de EU, om deze relatie af te ronden en toe te werken naar een nieuwe relatie. Dat geeft ook vertrouwen en ik heb vanmorgen ook mijn Engelse collega gecomplimenteerd, gefeliciteerd met de afronding van deze fase.

Daarnaast zullen we volgende week spreken over de toekomst van de euro en hoe we verder in de EMU met elkaar werken, althans ik vermoed dat we volgende week niet allerlei spannende dingen gaan doen, maar dat we vooral gaan vaststellen om daar de komende maanden weer over verder te praten. Daarbij geldt voor Nederland dat onze positie, denk ik, helder is. Namelijk dat de kracht, maar ook de zwakte van de euro wordt bepaald door de lidstaten. Zij moeten uiteindelijk hun eigen huis op orde brengen en daarbij gelden een paar dingen, namelijk: afspraak is afspraak, het Stabiliteits- en groeipact. Als lidstaten zich daar aan houden dan bouwen zij ook voldoende eigen buffers op en dan kunnen ze ook het merendeel van de schokken opvangen en de basale belofte die onder de euro lag, namelijk gezamenlijk convergeren we naar een hoger niveau van welvaart, ja, dan moeten we ook wel allemaal alles doen om die basale belofte te realiseren.

Dat betekent dat alle landen moeten hervormen, alle landen hun begroting op orde moeten brengen. En als je dat doet, dan ben je ook in staat als er weer ’s een klap komt om zo’n klap op te vangen. Dan kun je dat in je eigen economie doen zonder dat je beroep hoeft te doen op Europese fondsen. Dat neemt niet weg dat alles perfect is. Nederland heeft een aantal voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld het ombouwen van het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) naar het Europees Monetaire Fonds. Wat niet alleen de pot beheert, maar ook de programma’s afspreekt en runt met landen. Waarbij wel de landen op basis van anonimiteit dat fonds gezamenlijk blijven besturen. Zo hebben we meer voorstellen gedaan de afgelopen maanden om de EMU (Economische en Monetaire Unie) te versterken.

Volgende week dinsdag ben ik in Parijs, want dan is er op de kop twee jaar geleden dat de klimaattop daar plaatsvond. Er zullen heel veel mensen uit de hele wereld naar Parijs komen. Belangrijk om daar de vinger aan de pols te houden, want uiteindelijk zitten we nu in de fase van de uitvoering. Sowieso is klimaatbeleid per definitie een kwestie van werk in uitvoering. En ook in Nederland nemen we natuurlijk heel veel maatregelen. We hebben een zeer ambitieus regeerakkoord op het gebied, ook van klimaat. De hoofdlijnen van al die afspraken op het terrein van klimaat en energie, zoals u weet, hebben we afgesproken, willen we verankeren in een klimaatwet. We hebben vandaag in de ministerraad de Kamerbrief vastgesteld die het hele tijdpad schetst voor de ambitieuze klimaat- en energieagenda van deze regering voor de komende jaren. En in die zin ook belangrijk om volgende week in Parijs deel te nemen aan die bijeenkomst.

Zie ook