Persconferentie na ministerraad 12 januari 2018

Minister-president Rutte spreekt in zijn persconferentie over de gaswinning in Groningen en de sluiting van de grens tussen Venezuela en de ABC-eilanden.

RUTTE:
Goedemiddag, allereerst welkom natuurlijk op de eerste persconferentie in 2018. Het nieuwe jaar kende een heel slecht begin, zeker ook voor Groningen. De aardbeving bij Zeerijp heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt. In Groningen gaan mensen iedere avond naar bed met het gevoel: ik hoop maar dat het rustig en veilig blijft. En wat mij betreft en wat betreft het hele kabinet kunnen we dat ook niet snel genoeg oplossen. Iedereen wil dat, kabinetsbreed. En natuurlijk ook de mensen in Groningen, die terecht boos zijn. Ik denk dat we dat allemaal zo voelen.
Er moeten in ieder geval nu twee dingen gebeuren, daar hebben we vandaag uitvoerig over gesproken. In de eerste plaats het schadeprotocol. Het is klip en klaar dat de mensen in Groningen het recht hebben op compensatie van hun schade. Dat moet ook geregeld zijn wat ons betreft, binnen enkele weken moet het protocol nu af zijn. En dat vraagt betrokkenheid en voortvarendheid van alle partijen. Het is niet alleen een zaak van de Rijksoverheid, maar ook de regionale partijen. Gezamenlijk moeten we daar nu snel uit zijn. En ten tweede, het antwoord op de vraag hoe en wanneer de gaswinning naar beneden gebracht kan worden, en zoals Eric Wiebes al heeft toegelicht toen hij de Ministerraad verliet, het touwtje, hij brengt nu alle mogelijkheden daarvoor in kaart. Dat de gaswinning naar beneden moet, dat weten we natuurlijk al een tijd. Die is natuurlijk ook al naar beneden gegaan van boven de 50 naar iets boven de 21 miljard kuub. En daarom is het natuurlijk ook zo moeilijk nu te behappen dat het zoveel tijd kost om die volgende stappen te zetten. Dat komt wel omdat er meerdere factoren een rol spelen. Als er onvoldoende gas geleverd kan worden, komen mensen in de kou te zitten of kunnen bedrijven failliet gaan. Maar wat ik ook nog vaak hoor is dat mensen denken dat de overheidsfinanciën een factor zouden zijn in het niveau van de gaswinning. Nou, nog maar een keer, ik heb het al vaak gezegd: dat is geen factor. De enige factor die we hebben is de veiligheid in het gebied en voorkomen dat grote delen van Nederland van het gas worden afgesloten. Dat is de enige afweging, en niet de bijdrage aan de Rijksbegroting. Het regeerakkoord gaat uitgebreid in natuurlijk op de situatie in Groningen, voorziet ook in een brede aanpak van alle facetten, dus een veilige en verantwoorde gaswinning. Daar hoort bij preventie, herstel, ook perspectief boven de grond voor de mensen in het gebied, voor de bedrijven en de mensen die er wonen, ook voor de werkgelegenheid. En dat betekent ook dat er moet worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van de economie daar en van de regio als geheel. Daar wordt ook hard aan gewerkt om dat verder vorm te geven.

Tot slot een andere kwestie die speelt natuurlijk nu, is Venezuela. De kwestie van de situatie tussen Venezuela en de eilanden die daar liggen. De Nederlandse onderdelen van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire en Curaçao. Deze week veel in het nieuws geweest. Dat zorgt natuurlijk voor groot ongemak daar op de eilanden, past ook niet bij het streven naar goed nabuurschap met een van onze grootste buurlanden. Momenteel loopt het overleg tussen vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba, Nederland en Venezuela. En wij zoeken naar een oplossing voor het probleem dat de regering van Venezuela ervaart, zodat de grens zo snel mogelijk weer open kan.

Zie ook