Persconferentie na ministerraad 14 juni 2019

Minister-president Rutte spreekt in de persconferentie na afloop van de ministerraad van 14 juni 2019 over de publieke omroep, de Europese raad van volgende week en het besluit van de Rijksministerraad om de financiën van Curaçao weer op orde te brengen.

Persconferentie na ministerraad 14 juni 2019

Minister-president Rutte:

Goedemiddag. Een paar punten ter inleiding. In de eerste plaats: u bent al bijgepraat, althans, mensen van de media door minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao en staatssecretaris Raymond Knops over het besluit van de Rijksministerraad om de financiën van Curaçao weer op orde te brengen. Nederland zal Curaçao – dat is natuurlijk in lijn met de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst – ondersteunen bij het nemen van de noodzakelijke structurele maatregelen. Maatregelen gericht op de structurele groeiversterking van de Curaçaose economie. Dat wordt de komende weken verder uitgewerkt en dat betekent dat ook over enkele weken, dat zal dan op 5 juli zijn, in de Rijksministerraad de definitieve besluitvorming plaatsvindt of het advies van het College Financieel Toezicht om een aanwijzing te geven. Dus die besluitvorming is doorgeschoven. Dan is er in de gewone ministerraad vandaag gesproken over de publieke omroep. Daar zijn in het regeerakkoord ook afspraken over gemaakt. Het kabinet staat zoals u weet voor een stevige en een brede omroep. Stevig in de zin van ook stabiele financiering en breed in de zin van pluriform, waarbij iedereen wordt bereikt. En natuurlijk een omroep die vernieuwend is en een omroep die samenwerkt. Om dat ook in de toekomst mogelijk te maken, moeten een aantal maatregelen worden genomen, zoals het verlagen van de ledeneis en vermindering van de afhankelijkheid van reclames. Ook wordt de samenwerking met de regionale omroepen versterkt. En deze maatregelen staan verwoord in een brief aan de Tweede Kamer. Dat zal later dus uiteindelijk moeten landen ook in de nieuwe mediawet. Het is de bedoeling dat die op 1 januari 2021 in werking zal treden en na deze persconferentie zal minister Slob, die hierover gaat, een toelichting geven op het ministerie van OCW over de plannen met de NPO. Dan ben ik volgende week in Brussel voor de Europese Raad. Daar zal onder andere worden gesproken over de Strategische Agenda van Europa. Die agenda wordt ook de leidraad van de nieuwe Europese Commissie. Wij vinden dat uiteindelijk Europa zich moet richten op een aantal centrale punten waar Europa ook echt waarde toevoegt, waar verschil kan worden gemaakt voor de mensen die wonen in de lidstaten. En dat betekent dat u moet denken aan zaken als buitengrensbewaking, klimaat, het versterken van de interne markt. Dat zijn eigenlijk de grote thema’s waar Europa waarde toevoegt. En uiteraard: hoe presenteren wij ons in de wereld? Hoe zorgen we ervoor dat naast de grote machtsblokken zoals China en de Verenigde Staten dat ook Europa, dat dit deel van de wereld ook in staat is om de eigen belangen met een zekere stevigheid in de wereld te kunnen vertegenwoordigen. In het verlengde van die Strategische Agenda zullen we ook weer verder praten over de invulling van de topposities. Dat gaat niet verschrikkelijk snel op dit moment, maar we hopen een stap te kunnen zetten. Een ander punt zal zijn een robuustere eurozone. Ook belangrijk. Vannacht hebben de ministers van Financiën daar weer stappen in gezet in de eurogroep om de financiële samenwerking met elkaar verder te versterken. Dat is belangrijk voor Nederland. Het is heel belangrijk dat er voortgang wordt geboekt op het terrein van het Europese Stabilisatiemechanisme. Dat de brandgang tussen banken en landen, het loskoppelen van de sovereigns en het bankenstelsel, dat dat verder wordt verbeterd. Het vervolmaken van de Bankenunie. Maar goed, daar moet nog een hoop gebeuren, maar daar zijn vannacht echt wel hele grote stappen gezet die allemaal voldoen aan de Nederlandse inzet. Dat betekent wel dat ook volgende week dat verder aan de orde zal zijn op de Europese Raad. Daartoe zult u mij hier niet zien volgende week vrijdag. U gaat hier Hugo de Jonge treffen. Dat geldt overigens ook voor de week daarop, want dan zal ik bij de G20 in Osaka zijn.