Persconferentie na ministerraad 21 juni 2019

Inleidend statement van de persconferentie van viceminister-president De Jonge na afloop van de ministerraad van 21 juni 2019. Onder meer over de MH17 en het pensioenakkoord.

Persconferentie na ministerraad 21 juni 2019

Viceminister-president De Jonge:

Goedemiddag. Ik wil beginnen met vlucht MH17. Het Joint Investigation Team (JIT) heeft aangekondigd dat er vier verdachten worden vervolgd. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het strafrechtelijk onderzoek. De rechter zal een oordeel vellen over hun aandeel in deze verschrikkelijke ramp. Maar daarmee is het nog niet klaar. Het onderzoek naar de betrokkenheid van andere personen gaat nog steeds door. Het strafrechtelijk proces is en blijft een zaak van lange adem en veel geduld, vooral ook voor de nabestaanden. Het kabinet heeft grote waardering voor het vele werk dat door het internationale onderzoeksteam is en wordt verzet. 

Dan het economisch beeld. Verder waren er deze week de nieuw ramingen van het Centraal Planbureau. En die laten zien dat de groei dit en volgend jaar blijft doorzetten, maar we moeten alert zijn op de ontwikkelingen in het buitenland. De werkloosheid blijft naar verwachting nog steeds erg laag. En dat is goed nieuws voor al die mensen die eerder geen werk hadden of op zoek zijn naar werk. De inflatie is hoger dan verwacht en de loonstijging blijft achter. Desondanks blijft het koopkrachtbeeld positief, mede door lastenverlichtingen, bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting, het tweeschijvenstelsel, maar ook via andere lastenverlichtingen. Niettemin zal de koopkracht zich net wat minder positief ontwikkelen dan eerder geraamd. Na de zomer zullen wij aan de hand van de meest recente cijfers spreken over de inkomstenkant van de begroting. En in deze augustusbesluitvorming komt ook de koopkracht aan de orde.

Dan hebben wij vandaag in de ministerraad uiteraard Wouter Koolmees gefeliciteerd. Mede dankzij ieders inzet – maar die van hem in het bijzonder – is het gelukt om een pensioenakkoord te sluiten waar een grote meerderheid van de achterbannen van de vakbonden inmiddels mee hebben ingestemd. En nu komt het aan op de verdere uitwerking van de afspraken. Daar gaan wij voortvarend mee aan de slag. En op belangrijke onderdelen gebeurt dat al. Zo heeft de Tweede Kamer gisteren met een hele ruime meerderheid van 128 stemmen voor met het wetsvoorstel ingestemd om de AOW-leeftijd enkele jaren te bevriezen en de verhoging daarna te temporiseren.

Ten slotte. Vanmiddag om 17.30 uur start Maarten van der Weijden met zijn zwemtocht van 200 kilometer om geld op te halen voor onder andere onderzoek naar kanker. Ik hoop van harte dat hij er dit jaar in slaagt om deze Elfstedenzwemtocht te volbrengen. Vorig jaar kwam hij heel ver. Dat was al een Herculesprestatie. Maar je kunt niet anders dan grote waardering hebben voor zijn inspanningen en zijn doorzettingsvermogen in de strijd tegen kanker. Duimen dus met zijn allen voor Maarten dit weekend.