Petra van den Berg en Nicole Lieve werken voor het programma Leerling alert om te voorkomen dat leerlingen de eerste stap in de criminaliteit zetten

Petra van den Berg en Nicole Lieve werken voor het programma Leerling alert en vandaag gaan ze op deze school een bewustwordingsles geven om te voorkomen dat leerlingen de eerste stap zetten in de criminaliteit.

Petra van den Berg - Programmaleider #LeerlingAlert en #StudentAlert:
Wij zijn Petra van den Berg en Nicole Lieve en wij werken
voor het programma #Leerling en #StudentAlert...
...en vandaag gaan we op deze school
een bewustwordingsles geven...
...om te voorkomen dat leerlingen de eerste stap zetten
in de criminaliteit.
In het programma #Leerling en #StudentAlert werk ik samen
met Nicole Lieve en Nicole Lieve werkt bij de politie
en draagt zo bij vanuit haar expertise.
We nemen de leerlingen mee in de wereld
van de economie van drugs.
Dat is een grote economie
waar heel veel geld in omgaat...
...waar heel veel mensen
bij betrokken zijn.
Dat laten we ze zien, we laten ze dat ook ervaren,
aan meedenken.
En dan maken we de overstap dat het ook
heel dichtbij kan komen...
...dat ze geronseld kunnen worden
voor die industrie.
En dan komen ze in aanraking
met heel veel geweld.
En dat willen we echt, echt voorkomen.

*Muziek speelt*

Petra van den Berg - Programmaleider #LeerlingAlert en #StudentAlert:
De aanpak van ondermijning is van ons allemaal.
En dat is belangrijk in het weerbaar maken
van de maatschappij want...
...je hebt dus ook die leerling nodig, die student nodig
die 'nee' zegt tegen meewerken aan deze criminele activiteiten.
Het is niet alleen van politie en justitie,
het is van jou en het is van mij, het is van iedereen.

Yvonne Casteleijn - Zorgcoördinator Hendrik Pierson College Zetten:
Ja, wij willen heel graag preventief werken.
We zijn in het onderwijs al genoeg bezig met brandjes blussen,
dus als we het kunnen voorkomen, heel graag.
En daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk
dat kinderen leren keuzes maken...
...en dat kinderen leren om 'nee' te zeggen.

*Muziek speelt*

Yvonne Casteleijn - Zorgcoördinator Hendrik Pierson College Zetten:
Ik let tijdens deze lessen eigenlijk
op de non-verbale communicatie van leerlingen...
dus of ze herkenning zien of
dat er herkenning plaatsvindt.
Maar ook of ze met elkaar
erover gelijk in gesprek gaan...
...want vaak zoeken ze wel even
een bondgenootje om het toch te delen.
Dus dat zijn wel belangrijke dingen
die ik wil observeren.

Petra van den Berg - Programmaleider #LeerlingAlert en #StudentAlert:
De belangrijkste les is dat je maar één keer
'nee' kan zeggen...
...tegen het aanbod om in die wereld te stappen
en dat is de eerste keer.
Zit je er eenmaal in, dan is het verdomd
moeilijk om eruit te komen.
Er is veel animo voor, niet alleen in
dit deel van het land, in Gelderland...
...maar we krijgen ook aanvragen
uit andere provincies.
En de bedoeling is ook om het verder uit te rollen,
maar we starten in Gelderland.


Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Samen werken aan recht en veiligheid.
Een productie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.