Melanie Koster

Melanie Koster

Ik ben Melanie Koster. 
Ik ben directeur van basisschool Willem Wilmink...
uit Enschede.
Wij zijn absoluut klaar 
voor het nieuwe schooljaar.
We hebben ervoor gekozen 
om de groepen anders te formeren.
Wij werken dit schooljaar met stamgroepen:
onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Muren doorbroken, dus per bouw werken we 
samen met twee leerkrachten en echt als team.
Het verandertraject zijn we eigenlijk 
twee jaar geleden heel voorzichtig begonnen.
Toen kwam corona en wat ik heel lastig vond was:
Hoe gaan we de communicatie met ouders doen?
Geen ouderavonden, geen fysiek contact...
Dus we hebben echt gekozen voor een 
PR-bureau om ons te ondersteunen.
We hebben een heel mooie flyer gemaakt.
Deze hebben we echt persoonlijk op de post gedaan.
En vervolgens hebben we alle ouders gebeld.
Is de informatie duidelijk?
Alle ouders waren enthousiast!