Inleidend statement persconferentie na ministerraad 27 november 2020

Inleidend statement van minister-president Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Over de nieuwe ramingen over de Nederlandse economie en de aanpak van de coronacrisis. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie. 

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 27 november 2020

Minister-president Rutte:

Goedemiddag, is kijken wat we hebben, ja allereerst natuurlijk de raming van het Centraal Planbureau,  de zogenaamde novemberraming. Een gemengd beeld waarbij corona zonder meer de hoofdrol opeist. Op zichzelf goed nieuws dat de raming laat zien dat onze economie veerkrachtig is, dat de na de krimp hè van 8,5 procent, dat is echt een bizar hoog percentage, echt heel hoog, maar goed we hebben een jaar met alleen maar hele erge cijfers. Maar goed, dus na een krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal ook een recordgroei van 7,7 procent in het derde kwartaal en nu wordt uitgegaan van een krimp van dit jaar van 4,2 procent en ook een beetje groei boven de 2 procent volgend jaar. Als je het met de rest van Europa vergelijkt zijn die cijfers die vallen zelfs mee, maar ze zijn natuurlijk, als je ze niet met de rest van de Europa vergelijkt, gewoon geïsoleerd bekijkt zijn natuurlijk ongelofelijk heftig. Op zichzelf dat die veerkracht er is is goed nieuws, dat was ook het doel van de steunpakketten, maar je ziet dat onze ondernemers, onze zzp’ers, iedereen probeert onder hele moeilijk omstandigheden zo goed mogelijk de situatie het hoofd te bieden, maar op dit moment zijn er natuurlijk heel veel sectoren die het ontzettend zwaar hebben. De horeca, de reisbranche, zzp’ers, nou goed ik ga niet proberen iedereen te benoemen die het zwaar heeft, maar heel veel sectoren hebben het op dit moment ontzettend zwaar. En juist ook omdat het verdere verloop van de epidemie ongewist is is het gewoon niet met zekerheid te zeggen wat het betekent voor die cijfers en zijn die ramingen met grote onzekerheden omgeven. Het stimuleert ons wel om opnieuw kritisch te kijken naar die steunpakketten, daar zijn we mee bezig, wat daarmee moet gebeuren en daar hopen we ook de komende weken nader bericht over te geven.

Dan op coronagebied te melden dat, zoals u weet, aanstaande dinsdag 1 december de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 van kracht wordt. Dat is ook een wens natuurlijk, van advisering van de Raad van State, een wens van de Tweede Kamer, zodat de maatregelen ook een meer structurele basis krijgen, ook in juridische zin. Geen nieuwe bevoegdheden voor het kabinet, maar wel meer bevoegdheden voor het parlement, meer controlemogelijkheden voor het parlement. Uiteraard zichtbaar daarbij vanaf, dan moet ik het even precies zeggen, op korte termijn in ieder geval, is het dringende advies om het mondkapje te dragen  in publieke binnenruimten dat wordt van een advies een verplichting en het is belangrijk dat we daar allemaal... heel veel mensen doen het gelukkig al het mondkapje dragen, je ziet het in toenemende mate, en dit soort momenten dat wij elkaar hier spreken is een uitzondering. Er zijn dus uitzonderingen in de wet opgenomen. En nogmaals de bedoeling is om zo snel mogelijk het advies, het dringende advies om te zetten in een verplichting.

Dan misschien tot slot en ook Hugo de Jonge heeft daar vanmorgen iets over gezegd, zie je natuurlijk heel erg wisselende cijfers in de besmettingen. Op zichzelf als je naar het geheel kijkt, naar die fluctuaties dan ja... dan vindt je... dan is het... dan daalt het gewoon niet zoals je zou willen. In die zin is het beeld ook niet anders dan vorige week toen het een keer stond. Dit is niet het soort cijfers wat je wil zien wat echt ook comfort biedt dat je kunt zeggen ‘nou nu kun je richting half december en vervolgens richting de kerst kun je misschien wat verdere stappen zetten’. Maar tegelijkertijd is het ook goed om maar is even nog te kijken de komende dagen hoe dat verder gaat. Het plan nu is dat we dat besluit gaan nemen op 8 december. Dus niet de komende week, maar de week daarop. Dus op 8 december wordt dat besluit genomen. Wat kan er misschien wel of niet in december. Wel of niet met de kerst, maar nogmaals op dit moment, moet ik ook eerlijk over zijn, is dat beeld, vergelijkbaar met vorige week vrijdag, nog steeds zorgwekkend en dus niet zo positief als het naar uit leek te zien tijdens de laatste persconferentie. We hebben dat overigens allemaal ook weer zelf in de hand, namelijk door ons te houden aan de regels. Als we dat allemaal doen dan kunnen we ook het virus verslaan en proberen om toch weer zo snel mogelijk naar verruimingen te gaan.