Inleidend statement persconferentie na ministerraad 14 oktober 2022

Inleidend statement van minister-president Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Over de aanhoudende steun voor Oekraïne, de compensatieregeling voor mkb’ers, de aanbevelingen van Johan Remkes over stikstof en de benoeming van Jan-Peter Balkenende tot minister van Staat. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie

Minister-president Rutte: Toch allereerst: deze week de vreselijke berichten uit Oekraïne. Vladimir Poetin die op grote schaal burgerdoelen aanvalt. En tegelijkertijd gelukkig ook zijn leger, dat keer op keer tegenslagen moet incasseren op het slagveld. Deze beschietingen dienen geen enkel doel, ook geen enkel militair doel. Het is ook geen vergelding. Deze aanvallen hebben uitsluitend als doel om cruciale infrastructuur te vernietigen en de onschuldige Oekraïense bevolking te terroriseren. En als Poetin hiermee gedacht had dat de Oekraïners te breken zijn en de steun van het Westen te ondermijnen, dan heeft hij het opnieuw mis. Diverse bondgenoten hebben deze week versterking toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en ook wij zullen meer luchtafweerraketten leveren. Wij blijven Oekraïne op alle mogelijke manieren bijstaan en we voeren onze humanitaire, onze financiële en militaire steun alleen maar verder op. We blijven tegelijkertijd hard werken om de hoge energieprijzen te dempen, die mede het gevolg zijn van deze vreselijke oorlog. Eerder hebben we al een prijsplafond voor energie gepresenteerd voor huishoudens en kleingebruikers.

En zojuist heeft Micky Adriaansens een toelichting gegeven op de uitgewerkte regeling voor energie-intensieve ondernemers: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Vanaf november dit jaar tot en met december volgend jaar komen we daarmee bedrijven tegemoet die in principe gezond zijn en energie willen besparen, maar niet anders kunnen dan op dit moment veel energie te verbruiken. Omdat we rekening dienen te houden met de Europese staatssteunregels en goedkeuring van de Europese Commissie, kan het tot het tweede kwartaal van 2023 duren voor de regeling wordt opengesteld. Tot die tijd zijn banken bereid om sneller en soepeler voorschotten te verlenen. En we zullen coulant omgaan met verzoeken tot uitstel van belasting.

Deze week hebben we ook op meerdere momenten stilgestaan bij de aanbevelingen van Johan Remkes over stikstof en de landbouw als geheel. Zijn rapport is besproken in het kabinet, binnen de coalitie maar ook breder met betrokken partijen: natuurorganisaties, provincies, VNO-NCW, MKB-NL, Bouwend Nederland en woensdag op het Catshuis met boerenorganisaties. En uit al deze gesprekken kwam eigenlijk hetzelfde naar voren: we moeten met elkaar nu aan de slag. Met de aanpak van stikstof, met het herstel van de natuur, het op gang brengen van de vergunningverlening en het creëren van een duurzame toekomstgerichte landbouwsector in Nederland. Daarom omarmt het kabinet de aanbevelingen die Johan Remkes heeft gedaan, zoals Christianne van der Wal en Piet Adema zojuist ook bekend hebben gemaakt. Wij realiseren ons dat het vertrouwen broos is en dat we dit alleen door daden met elkaar kunnen herstellen. Het is dus van groot belang dat we goede gesprekken voortzetten die we de afgelopen tijd met alle betrokken partijen hebben kunnen voeren. En de komende maanden hopen we deze constructieve gesprekken om te zetten in een Landbouwakkoord. We streven ernaar dat in het eerste kwartaal van 2023 te presenteren.

Tot slot ben ik blij dat mijn voorganger Jan-Peter Balkenende vandaag per Koninklijk Besluit is benoemd tot minister van Staat. Minister van Staat is een eretitel die, in uitzonderlijke gevallen wordt die toegekend aan politici. Zij kunnen de Koning adviseren bij ingewikkelde staatsrechtelijke kwesties of kunnen de Nederlandse regering vertegenwoordigen op bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Ik denk dat het goed is dat Jan-Peter Balkenende met zijn ruime politieke en maatschappelijke ervaring zich daarvoor wil inzetten. En ik wens hem in die rol ook heel veel succes.