Kinderbijslag in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u meestal kinderbijslag krijgen, als u in Nederland woont of werkt. Deze video in gebarentaal legt uit wat kinderbijslag is en hoe u kinderbijslag kunt krijgen. 

KINDERBIJSLAG

Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u meestal kinderbijslag krijgen, als u in Nederland woont of werkt. Met dit geld betaalt u een deel van de kosten voor uw kind.

Voor welk kind kinderbijslag
U kunt kinderbijslag krijgen als u zorgt voor een:

 • eigen kind;
 • kind van een partner of ex-partner;
 • pleegkind of geadopteerd kind;
 • kind waarvoor u zorgt alsof het uw eigen kind is.

Kinderbijslag aanvragen

U meldt het kind aan bij de gemeente. De gemeente geeft de gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

U krijgt daarna een brief van de SVB. Daarin staat hoe u de kinderbijslag aanvraagt op de website van de SVB. U heeft uw Digid nodig om kinderbijslag aan te vragen.

U kunt de SVB ook vragen een papieren aanvraagformulier op te sturen.

Geen bericht van SVB

Krijgt u geen brief van de SVB? Kijk dan op de website van SVB hoe u kinderbijslag aanvraagt.

Kinderbijslag voor tweede kind

Als u kinderbijslag krijgt, hoeft u het niet opnieuw aan te vragen voor het volgende kind.

De SVB past de kinderbijslag automatisch aan.

Hoogte kinderbijslag
De bedragen van de kinderbijslag staan op de website van de SVB.  

Het bedrag van de kinderbijslag blijft hetzelfde als uw kind zelf inkomen heeft. Bijvoorbeeld een bijbaan of studiefinanciering.

Dubbele kinderbijslag

Soms kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als uw kind door een opleiding of ziekte niet thuis woont. Of als uw kind wel thuis woont, maar veel zorg nodig heeft.

Op de website van de SVB leest u daar meer over.

Einde kinderbijslag

Als een kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag.

Veranderingen in uw gezin

Door veranderingen in uw gezin kan de kinderbijslag veranderen.
Bijvoorbeeld als :

 • u gaat trouwen buiten Nederland;
 • u een pleegvergoeding krijgt voor uw pleegkind;
 • uw kind ergens anders gaat wonen.

Kijk op de website van de SVB welke veranderingen u moet doorgeven.

Vragen over kinderbijslag

Er staat veel informatie over kinderbijslag op de website van de SVB.
U kunt de SVB ook vragen stellen. Dat kan via

 • de telefoon. U kunt daarvoor zelf een tolk NGT of schrijftolk inschakelen;
 • Whatsapp;
 • Mijn SVB;
 • een brief.

Kijk op de contactpagina van de SVB.