Inleidend statement persconferentie na ministerraad 22 september 2023

Inleidend statement van viceminister-president Van Gennip tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Met onder meer aandacht voor de Algemene Politieke Beschouwingen, de sluiting van de gaskraan in Groningen per 1 oktober en voor de oorlog in Oekraïne. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie

Viceminister-president Van Gennip: Goedemiddag, deze week stond in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen, zoals u allemaal weet. Aan de ene kant heeft het kabinet een terughoudende begroting ingediend vanwege onze demissionaire status. Aan de andere kant staat Nederland niet stil, lopen de problemen niet weg en zal het kabinet zal dus blijven doen wat nodig is, in nauwe samenwerking met de Kamer. Zo hebben we in de begroting maatregelen genomen om de koopkracht te ondersteunen, zodat armoede in Nederland niet verder groeit als we niets zouden hebben gedaan en de kinderarmoede omlaag gaat. Gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Kamer een aantal aanvullende voorstellen gedaan. Daar is natuurlijk de minister-president gisteravond al uitgebreid op ingegaan, namens het hele kabinet. Belangrijk is dat we daar nu als kabinet zorgvuldig naar gaan kijken. Bijvoorbeeld naar of de dekking klopt, of er sprake is van een dubbele dekking, of de beoogde opbrengsten zijn wat we verwachten, of het uitvoerbaar is, of het binnen de Europese regelgeving past. En ook hoe de onderlinge samenhang uitpakt. Dat vergt natuurlijk wat tijd. Dat willen we zorgvuldig op een rij zetten en we zullen daar voor de Algemene Financiële Beschouwingen op terug komen.

Dan naar Groningen. Ook op andere belangrijke onderwerpen blijft het kabinet doen wat nodig is. Zo hebben we vandaag definitief het besluit genomen dat de gaskraan in Groningen per 1 oktober dit jaar dicht gaat, dus dat is over anderhalve week. Ook de waakvlam gaat helemaal uit. Daarmee komt er na 60 jaar een einde aan de gaswinning uit het Groningerveld. En alleen in zeer bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij extreme kou en de uitval van een gasopslag, is het mogelijk dat komende winter tijdelijk en beperkt gas wordt gewonnen. Het kabinet gaat in de wet regelen dat daarna, vanaf oktober 2024, alle winningslocaties afgebroken worden, zodat opnieuw opstarten niet meer mogelijk is. Sluiting zal voor veel mensen een opluchting zijn, daarmee is de aardbevingsproblematiek niet onmiddellijk opgelost. En voor de mensen in het gebied heeft de gaswinning natuurlijk voor veel ellende gezorgd. Collega Hans Vijlbrief is nu in Groningen om met de Groningers dit historische moment te markeren en te bespreken wat het betekent voor de mensen in het gaswinningsgebied. 

Ten aanzien van Oekraïne, natuurlijk hebben we in de ministerraad vandaag ook gesproken over de oorlog in Oekraïne. En zoals de Koning in de Troonrede al zei, raakt de Russische agressieoorlog ook aan onze eigen veiligheid en onze eigen toekomst. Veel Nederlanders voelen dat ook zo en het draagvlak voor steun aan Oekraïne is onverminderd groot. En dat moet ook, want juist nu de oorlog langer duurt, is blijvende militaire, humanitaire en financiële steun aan Oekraïne van essentieel belang. En daarbij denk ik ook aan de bijna honderdduizend Oekraïners in Nederland. Het staat natuurlijk ook uitgebreid op de agenda van de AVVN in New York, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar vandaag ook premier Mark Rutte bij aanwezig is naast de minister van Buitenlandse Zaken. En dat is ook waarom hij vandaag niet bij de ministerraad was en u mij hier ziet.