Besluit op Wob-verzoek inspectierapport PH-VFC

Besluit op een verzoek om het rapport van de inspectie van de PH-VFC op 7 november 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).