Wob-besluit Defensie over handelingen verricht om te achterhalen hoe het kan dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd

Besluit op een verzoek om informatie over alle handelingen die zijn verricht om te achterhalen hoe het kan dat de Tweede Kamer in 2015 onjuist is geïnformeerd over Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).