Besluit Wob-verzoek Model Vaststellingsovereenkomst

Besluit op een verzoek om een afschrift van het standaard Model Vaststellingsovereenkomst van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek Model Vaststellingsovereenkomst (PDF | 37 pagina's | 1,4 MB)