Besluit Wob-verzoek ijkrapport lasergun

Besluit op een verzoek om het ijkrapport van een lasergun. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).