Besluit Wob-verzoek informatiebeschikkingen

Besluit op een verzoek om informatie over informatiebeschikkingen zoals bedoeld in artikel 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 4 pagina's | 237 kB)

Openbaar gemaakt document (PDF | 44 pagina's | 632 kB)