Besluit Wob-verzoek CV/BV-structuren

De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek over het Nederlandse investeringsklimaat c.q. vestigingsklimaat voor Amerikaanse multinationals, waaronder documenten betreffende de praktijk gericht op CV/BV-structuren. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.

Besluit en lijst van documenten (PDF | 6 pagina's | 236 kB)

Openbaar gemaakte documenten 2-6 (PDF | 32 pagina's | 25 MB)

Openbaar gemaakte documenten 6-12 (PDF | 33 pagina's | 25,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten 12-26 (PDF | 45 pagina's | 22,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten 26-29 (PDF | 48 pagina's | 6,9 MB)