Besluit Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland

Besluit op een verzoek om informatie over het functioneren van de Financial Intelligence Unit Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).