Besluit Wob-verzoek antenne Den Bosch

Besluit op een verzoek om informatie over een antenne in 's-Hertogenbosch. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).