Besluit Wob-verzoek verslagen managementteam Fraudebestrijding

Het ministerie van Financiën heeft gereageerd op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek werd gevraagd om de verslagen die zijn opgesteld naar aanleiding van de vergaderingen van het MT-Fraude van de Belastingdienst en ook de presentaties die zijn gehouden bij de staatssecretaris.

Besluit Wob-verzoek verslagen managementteam Fraudebestrijding (PDF | 146 pagina's | 9,9 MB)