Besluit op Wob-verzoek over correspondentie fokbegeleidingsplan Raad van Beheer

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het fokbegeleidingsplan van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland in de periode van 1 augustus 2019 tot 12 mei  2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).