Besluit Wob-verzoek afhandeling melding

Besluit op een verzoek om het volledige verslag van de afhandeling van een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).