Besluit Wob-verzoek diertellingen Echteld

Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen op 4 locaties in Echteld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).