Besluit op Wob-verzoek over voorgenomen vakantie Koning naar Griekenland

Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen vakantie van de Koning naar Griekenland in oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).