Besluit op Wob-verzoek over websites van de Rijksoverheid

De minister van Algemene Zaken heeft op 19 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake websites van de Rijksoverheid.