Besluit op Wob-verzoek overdracht bedrijf Hijink naar VOF Schotman en Zn

Besluit op verzoek om informatie over een melding
van een overdracht van het bedrijf Hijink naar VOF Schotman en Zn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).