Besluit op Wob-verzoek over de Regeling aanpak flitskrediet

Besluit op een verzoek om informatie over de regeling aanpak flitskrediet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).