Gewijzigd besluit Wob-verzoek deelname aan overtreding fiscale wetgeving

Gewijzigd besluit op een verzoek om informatie over aantallen deelnemingsboeten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit is gewijzigd na een uitspraak van de rechtbank.